Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६


सबै सूचना
सबै समाचार
सबै प्रतिवेदन
तिर्थराज भट्टराई
तिर्थराज भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

देबी पाण्डे खत्री
देबी पाण्डे खत्री

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856057778