Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी सूचना

2076-05-06

2076-05-06


सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ सिंहदरवारको मिति २०७६।५।०२ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना

Attached Files