Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सहजिकरणको लागि सम्पर्क व्यक्ति ताेकिएकाे सम्बन्धमा ।