Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

पतिकायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाउँ निवेदन नमुना

2 महिना अगाडी

2077-10-15


पतिकायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाउँ निवेदन नमुना

Attached Files