Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाेरखाकाे कार्य सञ्चालन कार्यविधी २०७७

7 महिना अगाडी

2077-06-30


जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाेरखाकाे कार्य सञ्चालन कार्यविधी २०७७

Attached Files