Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

अत्यन्तै जरूरी सुचना – कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वीकृती तथा अनुमती लिनुपर्ने सम्बन्धी

2076-04-16

2076-04-16


     विभिन्न कार्यालयहरू तथा संघसंस्थाहरू समेतले यस जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्नुपूर्व सुरक्षा प्रवन्ध हेतु जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्इ जानकारी गराउनुपर्ने वा पूर्व अनुमति/स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।कतिपय कार्यालय र संघ/संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्इ आवश्यकता अनुसार जानाकारी गराउने वा अनुमति/स्वीकृति लिने गरेको नपाइएकोले अव आइन्दा कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गरार्इ आवश्यकता अनुसार पूर्व अनुमति/स्वीकृति लिएर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन सम्वन्धित सवैमा सूचित गरिन्छ । उल्लेखित प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन स्थल उपलब्ध गराउने संघ/संस्था, व्यवसायी, कार्यालयहरू तथा सभाहल सञ्चालकहरूले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व सहमति/अनुमित पत्र वेगर त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन स्थल उपलव्ध नगर्नु/नगराउनु हुन समेत यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।