Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

तिर्थराज भट्टराई

  • तिर्थराज भट्टराई

तिर्थराज भट्टराई


तिर्थराज भट्टराई
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल dao.gorkha@gmail.com
सम्पर्क 9856057777
बहाल मिति २०७७ श्रावण १४