Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री देवी पाण्डे खत्री ज्यूको स्वागत कार्यक्रमको प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु