Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान् सुरेन्द्र पौडेल ज्यूको स्वागत कार्यक्रमको केही प्रतिनिधिमूलक तस्वीरहरु