Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट भएको जिल्ला स्थित विभिन्न क्वारेन्टाइन स्थलहरुको अनुगमनका प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु