Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

मिति २०७६/०५/०८ गते देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखाको राजश्व काउण्टर सन्चालन