Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

मिति २०७७/०३/२३ गते जिल्लामा बसेकाे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिकाे बैठकका प्रतिनिधिमुलक तस्विरहरू