Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ज्यूबाट गोरखा अस्पताललाई सामग्री हस्तान्तरण लगायतका तस्विरहरु