Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकको प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु