Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६।०६।२८ गते सम्मको राहदानी लिनको लागी यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।