Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मेला,सभा र सम्मेलन नगर्ने/ नगराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना