Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हेलाे मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा गुनासाे गर्ने सम्बन्धी सूचना ।