नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


ना.प्र.प.वितरण

घुम्ती शिविर संचालन गर्ने बारे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको

जरुरी सूचना

 

यस जिल्ला अन्तर्गत गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ८, सिउरेनीटार, प्रहरी चौकी भवनमा निम्न मिति र समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता वितरण सम्वन्धी घुम्ती सेवा संचालन हुने भएकोले उक्त स्थानमा सेवा लिन गण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण वडाहरु र पायक पर्ने गाउँपालिकाका सेवाग्राही उक्त स्थानमा गई सेवा लिनुहुन अनुरोध छ ।

तपसिलः

      गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ८, सिउरेनीटार, प्रहरी चौकी भवन

      मितिः २०७५ असार १४ र १५ गते  

      समयः (बिहान ८.०० बजेदेखी बेलुका ५.०० बजेसम्म)

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय