नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


गुणस्तरीय वस्तु

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रबाह सम्वन्धी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

 

                                प्रस्तुत विषयमा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । यो कुरा संविधानमा समेत मौलिक हकको रुपमा स्पष्ट उल्लेख छ । उपभोक्ताको यो हक सुनिश्चित गर्नु सबै सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रको समेत दायित्व हो । अतः तल उल्लेखि विषयमा ध्यान दिई आफुले प्रदान गरेका बस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्वन्धित सबै सरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ । यस विषयमा जिल्ला स्तरीय कार्यालय र स्थानीय सरकारबाट समय समयमा अनुगमन हुदा कुनै कमि कमजोरी पाइएमा नियमानुसार कडा कारबाही हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।

                गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने आफ्नो हक सुनिश्चित गर्नु। यस कार्यमा उपभोक्ता समेत उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ । तसर्थ आफुले उपभोग गर्ने बस्तु तथा सेवाका बारेमा तल उल्लेखित विषयमा ध्यान दिन र कुनै कमि कमजोरी पाइएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, सम्वन्धित सरकारी निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन समेत हामी सबै उपभोक्ताहरुमा अनुरोध गर्दछौं ।

     साइनबोर्ड राखेको हुनुपर्ने ।

     व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण भएको हुनुपर्ने ।

     बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य स्पष्ट रुपमा अंकित मूल्य सूची बिक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने । मूल्यसूचि दुरुस्त हुनुपर्ने ।

     नापतौल प्रमाणपत्र दुरुस्त हुनुपर्ने ।

     उपभोग्य वस्तुहरुमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ९ अनुसार  लेवल लगाएको हुनुपर्ने र सो लेवलमा निम्न लिखित कुराहरु उल्लेख भएको हुनुपर्ने

·                         उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर ।

·                         खाद्य पदार्थ र औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र   तौल ।

·                         गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर ।

·                         उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव ।

·                         उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति ।

·                         इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक जस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेण्टी,  ग्यारेण्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुराहरु ।

·                         प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरु ।

     म्याद नाघेका सामग्र बेच्न नहुने ।

     PAN/VAT  मा दर्ता भएको हुनुपर्ने । समान किनबेच गर्दा नियमानुसार बील बीजक जारी गरेको हुनुपर्ने ।

     कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी नगर्ने ।

     उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्न नहुने ।

१०    कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई अर्को उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी वा निम्नस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वितरण गर्न नहुने ।

११    कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताको सम्बन्धमा झुट्टा वा भ्रामात्मक प्रचार प्रसार वा विज्ञापन गर्ने किसिमले अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्न नहुने ।

१२    उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न नहुने ।

१३    मासु पसल, होटल, तरकारी पसल डेरी आदिमा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय