नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


अत्यन्त जरूरी सूचनासार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मध्यपान सेवन गर्न कानुनले निषेध गरेको छ । त्यस्ता बस्तुहरु इजाजत प्राप्त पसलहरुबाटमात्र बेच विखन गर्न पाइन्छ । तसर्थ इजाजत प्राप्त पसलबाटमात्र धुम्रपान मध्यपानका बस्तुहरु किनबेच गर्नुहुन र सार्वजनिक स्थलमा सेवन नगर्नुहुन सम्वन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ । यदि कसैले तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र मध्यपान बेचविखन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटक रु ५०० र सेवन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटक रु १०० जरिवाना गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ । 

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय