नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


बजार अनुगमन

बजार अनुगमन सम्पन्न
२०७४।१२।२१ गते नापतौल तथा गुणस्तर विभाग काठमाडौंबाट आएको टोली र जि.प्र.का. गोरखाको संयुक्त अनुगमनका सिलसिलामा गोरखा बजारका ४ वटा पसलमा रहेको प्रमाण पत्र नभएका ढकलाई १ हप्ता भित्र प्रमाण पत्र लीन समय दिइयो साथै मूल्य सूची नराखेका ७ वटा पसलमा मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिइयो ।
 

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय