नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


मुअव्जा वितरण

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि मुअव्जा वितरण सम्वन्धी सूचना

यस जिल्लास्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरु मध्ये आवश्यक प्रक्रिया समाप्त भई यस कार्यालयमा प्राप्त भएका साविक दर्वुङ गा. वि. स. हाल गण्डकी गा. पा. वडा नं. ५ मा घर जग्गा रहेका व्यक्तिहरुको मुआव्जा वितरण कार्य भइरहेको र उक्त क्षेत्रका आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरु मध्ये ६८ जनाको मुआब्जा रकम सम्वन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय