नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


घुम्ती सेवा

यस गोरखा जिल्ला अजिरकोट गा.पा.वडा नं. ६ भच्चेकमा निम्न मिति, समय र स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय , पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अार्युवेद सेवा केन्द्र समेतका कार्यालयहरूबाट घुम्ती सेवा संचालन हुने भएकोले उक्त स्थानमा गइ सेवा सुविधा प्राप्त गर्नु हुन अनुरोध छ ।

मितिः २०७४ पाैष २८ र २९ गते

स्थानः अजिरकोट गा.पा.वडा नं. ६ भच्चेक, गोरखा

समयः विहान ८ः०० बजेदेखी बेलुका ५ः०० बजेसम्म

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय