नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


द्धन्द पिडितलाई आर्थिक सहायता

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मृत्यु र वेपत्ता भई रु.५ लाख तथा सो भन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका हकवाला परिवारका सदस्यलाई रु. १० लाख पु¥याउन र पाँचौ कार्यदलबाट नाम सिफारिस भई आएका टुहुरा बालबालिका, विस्थापित एवं मृतक र वेपत्ता परिवारलाई समेत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बजेट प्राप्त भएको हुँदा उक्त रकम लिनको लागि तपसिल बमोजिमको कागजात साथमा लिई यही २०७४ साल आषाढ २५ गते भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखामा सम्पर्क राख्नु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

आवश्यक कागजपत्र

१. बैंक खाता नं. उल्लेख भएको निवेदन,

२. नागरिकताको प्रतिलिपि

३. नाता प्रमाणित पत्र

४. वडा वा गाउँपालिका सिफारिस

५. हालसालै खिचेको फोटो थान

Additional Documents

Title Size Download
1498734360.docx 11 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय