Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

  • गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ


गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल daokapilvastu@moha.gov.np
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २३