Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

डिल्ली प्रसाद श्रेष्ठ


डिल्ली प्रसाद श्रेष्ठ


डिल्ली प्रसाद श्रेष्ठ
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9846089527
ठेगाना गाेरखा न.पा.४, गाेरखाgorkha 4, गोर्खा
बहाल मिति २०७५ जेष्ठ ४