नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


बजार अनुगमन

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएकाे अनुगमन सम्बन्धी विवरण

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
बजार अनुगमन 2073/5/7 18 KB  Download
2073/6/10 19 KB  Download
2073/6/11 20 KB  Download
2073/7/5 20 KB  Download
2073/9/2 16 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय