नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नामावली

क्र.सं. नामथर देखि सम्म कैफियत
श्री विष्णु प्रताप शाह २०२७ २०२८ विशेष अधिकृतबाट
श्री काशीनाथ शर्मा खनाल २०२९ २०२९ का.मु.
श्री रामानन्द्र मिश्र २०२९ २०२९  
श्री रामचन्द्र शर्मा पैाडेल २०३० २०३१  
श्री बद्रीनाथ शर्मा पैाडेल २०३१ २०३१  
श्री माधव प्रसाद काफ्ले २०३१ २०३३  
श्री उत्तम लाल श्रेष्ठ २०३३ २०३६/७/१  
श्री अोज राजेन्द्र पुरूष ढकाल २०३६/७/१६ २०३९/७/३  
श्री दयाराम खरेल २०३९/७/४ २०४०/११/८ का.मु.
१० श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय २०४०/१२/१ २०४२/११/१२  
११ श्री शिव प्रसाद शर्मा लामिछाने २०४२/११/१३ २०४५/१/२०  
१२ श्री रामेश्वर शाह २०४५/१/२४ २०४७/१/३  
१३ श्री मान प्रसाद प्रधान २०४७/१/९ २०४७/५/१  
१४ श्री र्इश्वर नारायण पाण्डे २०४७/५/१७ २०४८/७/१५  
१५ श्री भरत मणी रिसाल २०४८/८/१ २०४९/९/१३  
१६ श्री चिनिया नारायण श्रेष्ठ २०४९/९/२० २०५१/१/१३  
१७ श्री बाबुराम सापकोटा २०५१/१/१५ २०५२/७/२६  
१८ श्री काशीनाथ शर्मा २०५२/७/२९ २०५३/१२/३१  
१९ श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी २०५४/१/१ २०५४/९/११  
२० श्री हेमराज सापकोटा २०५४/९/१३ २०५४/१२/१२  
२१ श्री दुर्गा प्रसाद भण्डारी २०५४/१२/१२ २०५५/६/२०  
२२ श्री बुद्धि सागर त्रिपाठी २०५५/६/२१ २०५६/८/१०  
२३ श्री माधव प्रसाद रेग्मी २०५६/८/२२ २०५७/३/११  
२४ श्री अात्माराम पाण्डे २०५७/४/२४ २०५७/११/१०  
२५ श्री काशीनाथ मरासिनी २०५७/११/२५ २०५८/१२/१  
२६ श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी २०५८/१२/१२ २०५९/१/३१ काज
२७ श्री माधव प्रसाद अोझा २०५९/२/१ २०६२/१/३१  
२८ श्री तारानाथ गैातम २०६२/२/१ २०६३/२/२  
२९ श्री कैलाशनाथ खरेल २०६३/२/२४ २०६४/३/२२  
३० श्री जीवन प्रसाद अोली २०६४/३/२२ २०६६/६/१  
३१ श्री कमलमणी काफ्ले २०६६/६/४ २०६७/१०/२८  
३२ श्री मोहन प्रसाद वाग्ले २०६७/१०/१९ २०६८/५/५  
३३ श्री कमल प्रसाद भट्टरार्इ २०६८/६/६ २०६९/९/१८  
३४ श्री कृष्ण बहादुर कार्की २०६९/९/२३    
३५ श्री कमल राज ढकाल २०६९/११/८ २०७०/१/२२ काज
३६ श्री वेद प्रसाद खरेल २०७१/१/२९ २०७१/८/७  
३७ श्री उद्धव प्रसाद तिमल्सेना २०७१/८/९ २०७२/१०/०५ रा.प. प्रथम श्रेणी
३८ श्री बलदेव गैातम २०७२/१०/०६ २०७२/११/२६ रा.प. प्रथम श्रेणी
३९ नारायणप्रसाद भट्ट २०७२/११/२७ २०७३/०८/२० रा.प. प्रथम श्रेणी
४० जितेन्द्र बस्नेत २०७३/०९/०७ २०७५/०१/१९ रा.प. प्रथम श्रेणी
४१ नारायण प्रसाद भट्टराइ २०७५/०१/२० हालसम्म रा.प. प्रथम श्रेणी

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय