नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


मुद्दा शाखा

कोठा नं. २०२

  1. मुद्दा दर्ता, म्याद थप तथा किनारा लगाउने
  2. मा.प.से. सम्बन्धी कारवाही
  3. संस्था दर्ता तथा नविकरण्र
  4. अख्तियारका पत्र सम्बन्धमा अवश्यक कारवाही
  5. उजुरी दर्ता तथा साे उपर कारवाही

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय