Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस कार्यालयका विभिन्न शाखाहरुमा कार्यत कर्मचारीहरुकाे विवरण